Paper ID: 001;

‘Görünmeyen Sınırların Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Değişimi: İzmir Kadifekale Örneği’, Merve AKDAŞ, Gazi University.

Paper ID: 002;

‘Devşirme Kavramını Yeniden Düşünmek: Ören’de (Adramytteion) Modern Malzemenin İkincil Kullanımı’, Hasan Sercan SAĞLAM, İstanbul Medipol University.

Paper ID: 003;

‘Reconsidering the ‘Lost’ Monuments of Pera (Galata)’, Hasan Sercan SAĞLAM, İstanbul Medipol University.

 Paper ID: 004;

‘The Analysıs of the Ornaments of Arslanhane (Ahi Şerafettin) Mosque by Shape Grammer Methodology’, H. Abdullah ERDOĞAN et al., Konya Technical University.

Paper ID: 005;

‘Kütahya Samanpazarı Bölgesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi’, Eray ŞAHBAZ et al., Kütahya Dumlupınar University.

Paper ID: 006;

‘Kent ve Kırsal Alan Yerleşimlerinde Yeşil Altyapının Fonksiyonları’, Müge ÇAĞLAYAN, Kerem ERCOŞKUN, İstanbul Okan University.

Paper ID: 007;

‘Zihin Haritaları Yoluyla Safranbolu Kent Hafızası Üzerine Bir Okuma’, Eray ŞAHBAZ et al., Kütahya Dumlupınar University.

Paper ID: 008;

‘Karabük Kent Meydanı’nı Mekan Dizimi Yöntemi ile Yeniden Düşünmek’, Bahar SULTAN QURRAIE, Ayşe Merve SARAÇOĞLU GEZER, Karabük University.

Paper ID: 009;

‘Kültürel Turizm Yapılarında Özgürleştiren Erişilebilir Tasarım Kavramı’ , Büşra ARSLAN, Mehmet MUTLU, Karabük University..

Paper ID: 010;

‘Erişilebilir Çevrede Engellilik ile İlgili Yasal Düzenlemeler’ , Büşra ARSLAN, Mehmet MUTLU, Karabük University.

Paper ID: 011;

‘Kentsel Boşlukların Kent Hayatına Katkısı’ , Selda Cansu TEMEL,  Sebile Merve ÖZTÜRK, Karabük University.

Paper ID: 012;

‘Mimarlık Eğitimini Z Kuşağı ile Yeniden Düşünmek: Bir Görsel Öğrenme Biçimi Olarak ‘Bricolage” , Merve ARTKAN, Merve KAYA, Eskişehir Technical University.

Paper ID: 013;

‘Safranbolu’da Şehir ve Bağlar Yerleşimlerinin ‘Meydan’ ve ‘Meydanlaştırma’ Kavramları Üzerinden Mekan Dizimi Yöntemiyle Okunması’ , Emre KARATAŞ, Bahar SULTAN QURRAİE, Karabük University.

Paper ID: 014;

‘Karabük İli Ovacık İlçesi Kırsal Yerleşimlerindeki Yapıların Geleneksel Malzeme Kullanımı ve Yapım Tekniği Açısından Değerlendirilmesi: Dudaş Köyü Örneği’ , Elif ÇETİN, Mehmet MUTLU, Karabük University.

Paper ID: 015;

‘Ovacık İlçesi Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Konutların Cephe Özellikleri’ , Elif ÇETİN, Mehmet MUTLU, Karabük University.

Paper ID: 016;

‘Nişan Yaubyan Kariyerinde Önemli Yer Tutan Yarışmaları Dönemin Türkiye Mimarlık Yarışmaları ve Ortamı Üzerinden Tartışmak ve Türkiye Yarışma Mekanizmasını Yeniden Düşünmek” , Evin ERİŞ, Fenerbahçe University.

Paper ID: 017;

‘Küresel Salgın Koşullarında Mekansal Düzenlemeler: Reggio Emilia Okulları Üzerinden Geliştirilen Bir Öneri’ , Sevgin Aysu BALKAN, Arife KOCA, Eskişehir Technical University.

Paper ID: 018;

‘Gebze Yangın Evlerinin Kentsel Hafıza Mekanı Olarak Yeniden Düşünülmesi’ , Naime DÖNDERİCİ, Hatice Gökçen ÖZKAYA, Süleyman Demirel University.

Paper ID: 019;

‘Dikey Mimaride Çatı ve Kat Bahçeleri Örneği: ‘Park Royal on Pickering, Singapur” , Meryem SARIKAYA, Yasin DÖNMEZ, Karabük University.

Paper ID: 020;

‘Kırsal Yaşamı Yeniden Keşfetmek’ , Nurhilal BURAK, Zeynep Hülya AYTULUM, Düzce University, İstanbul University.

Paper ID: 021;

‘Konya Mevlana Meydanı ve Yakın Çevresinin Mekan Dizimi Yöntemi ile İncelenmesi’ , Bahar Sultan QURRAİE, Mehmet Akif ÇENGEL, Karabük University.

Paper ID: 022;

‘Tarihi Çevrede Turizm ve Mekansal Aidiyet İlişkisi’ , Sebile Merve ÖZTÜRK, Hicran Hanım HALAÇ, Karabük University, Eskişehir Technical University.

Paper ID: 023;

‘Ankara Kızılay Meydanı’nın Mekan Dizim Yöntemi ile Okunması’ , Emre BELGE, Bahar Sultan QURRAİE, Artvin Çoruh University, Karabük University.

Paper ID: 024;

‘Tasarımda Biyolojik Süreçlerin Mimarlık ve Sanata Etkisi’ , Ece KARACA, Ruşen YAMAÇLI, İstanbul Esenyurt University, Eskişehir Technical University.

Paper ID: 025;

‘Sürdürülebilirlik İlkelerinin Mimarlık Yüksek Lisans Eğitimine Entegrasyonu’ , Fulya GÖKŞEN et al., Gazi University.

Paper ID: 026;

‘Mimarlık ve Tasarımda Çevrimiçi Eğitimin Geleceği’ , Mücella ATEŞ, Necmettin Erbakan University.

Paper ID: 027;

‘İznik-İhsaniye Köyü Yöresel Mimarisinin İncelenmesi’ , Gamze ÖZMERTYURT, Yıldız Technical University.

Paper ID: 028;

‘Kengo Kuma ve ‘Nesneye Karşı’ Mimarlık Anlayışı’ , Şule Sinem SÜRDEM, Ayşegül ÇELENK, Gümüşhane University.

Paper ID: 029;

‘Nesneden Bağımsız Üretilen Temsiller: Bacon’un Yeni Atlantis’i’ , Ayşegül ÇELENK, Şule Sinem SÜRDEM, Gümüşhane University.

Paper ID: 030;

‘Tarihi Çevrelerdeki Morfolojik Dönüşümün Çözümlenmesinde Mekan Dizimi Yönteminin Kullanılması’ , Rüya ARDIÇOĞLU,  Fırat University.

Paper ID: 031;

‘Tarihi Çevrelerde Düzenlenmiş Yarışmalar Üzerine Bir Araştırma’ , Emre BELGE, Süheyla BİRLİK, Artvin Çoruh University.

Paper ID: 032;

‘Kinetik Mimari Cephelerin Sınıflandırılması Özelinde Bir Değerlendirme Yaklaşımı’ , Abdul Samet ENGİN, Ahmet Emre DİNÇER, Kırklareli University, Karabük University.

Paper ID: 033;

‘Doğal Afet Sonrasında Kullanılan Geçici Barınma ve Konut Alanları-Analiz Çalışması’ , Ece KARACA, Ruşen YAMAÇLI, İstanbul Esenyurt University, Eskişehir Technical University.

Paper ID: 034;

’19. yy.  Osmanlı’da İdeolojinin Mimari Temsili Olarak Hükümet Konakları: Safranbolu Hükümet Konağı Örneği’ , Sema Tuba ÖZMEN, Beyza ONUR, Karabük University.

Paper ID: 035;

‘Mimari Üretim-Mimarlık Basını İlişkisi Bağlamında Karabük Yenişehir’de Modern Mimarlık Hareketlerinin İrdelenmesi’ , Nur Banu ULUSOY, Beyza ONUR, Karabük University.

Paper ID: 036;

‘Salgın ve Enfeksiyona Dayanıklı Bina Tasarımı: Bina Sertifika Sistemlerinin Rolü’ , Caner YETİŞ, Merve TUNA KAYILI, Karabük University.

Paper ID: 037;

‘COVİD-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi’ , Caner YETİŞ, Merve TUNA KAYILI, Karabük University.

Paper ID: 038;

‘Büyükada Siluetinde Ahşap Binalar: Kıyı Mekanı Tasarımı’ , Funda KERESTECİOĞLU, E. Özlem ALEMDAR, Yıldız Technical University.

Paper ID: 039;

‘İmgesel Yapılarda Müzik ve Geometri Kesişimi: Iannis Xenakis Örnekleri Üzerinden İnceleme’, Burcu Buram ÇOLAK et al., Gazi University.

Paper ID: 040;

‘Bartın Tarihi Kent Merkezinin Morfolojik Analizi’, Selma ÇELİKYAY, Bartın University.

Paper ID: 041;

‘Malatya Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme: Yeşilyurt Evleri Örneği’, Murat ŞAHİN, Bahtiyar EROĞLU, Fırat University, Konya Technical University.

Paper ID: 042;

‘Mapping the Concept of Program in Architecture with the Websites of Architectural Offices Through the Parc De La Villette Project’, Burcu EYYÜPOĞLU, TOBB Economy and Technology University.

Paper ID: 043;

‘COVİD 19 Sonrası Kentleri Yeniden Düşünmek’, Rüya ARDIÇOĞLU, Fırat University.

Paper ID: 044;

‘Kırsal Mimari Mirası Koruyamama Sorunsalında Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle Çözüm Arayışı’, Gökçen GÖKGÖZ, Kastamonu University.

Ppaer ID: 045;

‘Interdisciplinary Basic Design Study: An Evaluation on the Concept of Solid-Void’, Gözde ZENGİN et al., Karabük University.

Paper ID: 046;

‘Depremin Çağdaş Cami Mimarisinde Yapısal Form Arayışındaki Etkisi’, Tuğba Nur SEZEN et al., Gazi University.

Paper ID: 047;

‘A Restoration Strategy for Historical Buildings in Dernah, Libya After Wars and Conflicts’, Mohamed Ak ELMAGRE, Kerem ERCOŞKUN, İstanbul Okan University.

Paper ID: 048;

‘HBIM için Nokta Bulutu İşlemede Farklı Yazılımların Değerlendirilmesi’, Ömer ÖZEREN et al., Karabük University.

Paper ID: 049;

‘İklimle Uyumlu Cephe Sistemlerinin Gelişimini Enerji Etkin Tasarım Bağlamında İncelenmesi’, Cansu BEKLER et al. , Gazi University.

Paper ID: 050;

‘Comparative Analysis of Perceptional Differences in Cultural Ecosystem Services of Urban Green Spaces: A Case Study in Gezi Park İstanbul, Turkey’, Abdulrahman Ilyas Saleh, Bahar Başer Kalyoncuoğlu, İstanbul Okan University.

Paper ID: 051;

‘Aga Khan Mimarlık Ödülleri’nin Sosyal Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinde Değerlendirilmesi: ‘Bridge School’, Çin’, Hilal AYCI, Gazi University.

Paper ID: 052;

‘Korunan Bir Anıtsal Yapı Kompleksinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Üzerine Değerlendirmeler-Kumkale Kalesi’, Erdem SALCAN, Çanakkale Onsekiz Mart  University.

Paper ID: 053;

‘Breeam and Leed; Comparison Between Assessment Criteria and Policies for Office Building’, Sevil JAHED, Karabük University.