Konular (Mimarlığı yeniden düşünme teması ile ilişkili olarak)

-Tasarım ve Teori

-Yapı, Yapı Malzemeleri, Yapım Sistemleri ve Teknoloji İlişkisi

-Fiziksel Çevre Denetimi

-Yapılı Çevre

-Mimari Mühendislik

-BIM

-İç Mekân Tasarımı

-Peyzaj Mimarlığı

-Şehir ve Bölge Planlama

-Tarihi Çevre ve Kültürel Miras

-Mimarlık Meslek Pratiği

-Mimarlık ve Politika/İdeoloji

-Mimarlık Eğitimi

-Mimarlık Tarihi

-Coğrafi Bilgi Sistemleri