* Konuşmacı isimleri alfabetik olarak sıralandırılmıştır.

Prof. Dr. Alias Abdul Rahman

Prof. Dr. Alias Abdul Rahman, doktora derecesini 2000 yılında Birleşik Krallık’taki Glasgow Üniversitesi’nden aldı  (Tez konusu–  Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) için 2D ve 3D Düzensiz Üçgen Ağları Veri Yapısının Geliştirilmesi). Doktora eğitiminden önce, 1990’dan 1991’e kadar iki yılını, hem yüksek lisans eğitimi hem de yüksek lisans diploması için, CBS lisansüstü çalışmalarını Hollanda Enschede’de bulunan Uluslararası Coğrafi Bilgi Bilimi ve Yer Gözlem Enstitüsü’nde(ITC) geçirdi. Lisans eğitimini 1984’ten 1987’ye Kuzey Doğu Londra Politeknik’ te(a.k.a Doğu Londra Üniversitesi) aldı. Araştırmaları, akademik ve profesyonel faaliyetleri hem yerel hem de uluslararası olarak 3D Jeoinformasyon(Coğrafi bilgi) veya 3D CBS üzerine odaklanmaktadır. Jeomatik ve CBS’de çeşitli ulusal ve uluslararası çalışma gruplarının yanı sıra Malezya Kraliyet Haritacılar Enstitüsü (RISM) Geomatik ve Arazi Etütleri Bölümü’nde (GLS) aktif olarak görev almaktadır. 2008- 2012 yılları arasında Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Derneği Komisyonu’nda 2 çalışma grubuna Çok Boyutlu başkanlık yaptı. Ayrıca, Uluslararası Geomatik Federasyonu (FIG) Komisyonu’nda 2 çalışma grubunda Profesyonel Eğitim ve Akreditasyon Başkanı olarak görev aldı. Yakın zamanda 2018-2022 yılları arasında olmak üzere, FIG Ortak Komisyonu 7. ve 3. Çalışma gruplarına 3D Kadastro Eş Başkanı olarak atandı. Yüzlerce teknik makalenin yazarı ve ortak yazarıdır. Adı geçen şehirlerde düzenlenen konferanslardan açılış konuşmacısı ve davetli konuşmacı olarak çeşitli davetler aldı –Glasgow (İngiltere), Melbourne (Avustralya), Bandung (Endonezya), Kuala Lumpur (Malezya), Stuttgart (Almanya), Delft (Hollanda), Istanbul (Türkiye) and Safranbolu (Türkiye). CBS içeren IJGIS, ISPRS dergisi, KSCE dergisi, Geo Journal dahil olmak üzere çeşitli tanınmış uluslararası dergilerde hakemlik yapmanın yanı sıra Springer- Verlag(Alman) Yayınevi ile birçok kitapta editörlük ve yazarlık yapmaktadır. Almanya’nın Stuttgart Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde(a.k.a HFT Stuttgart) sürekli misafir profesördür. Hollanda Araştırma Konseyi’nin yanı sıra Kanada Araştırma Ajansı 3D CBS araştırma önerilleri değerlendirmecisidir. Melbourne Üniversitesi (Avustralya), TU Delft (Hollanda), Glasgow Üniversitesi (İngiltere) ve HFT Stuttgart Üniversitesi(Almanya) için yüksek lisans tezi inceleme görevlisi olarak atandı. Son zamanlarda TU Delft (Hollanda) için jeo-uzamsal bilim alanında en iyi (Cum-Laude) doktora tezi için panel üyesi olarak ve 2015’te (Londra) Uluslararası Hükümetler 3D Şehir Modelleme Projeleri (Bentley Inc. tarafından atanmıştır) için jüri üyesi olarak atandı, Singapur 3D projesi dahil. 2010 yılında Güney Doğu Asya bölgesinde UTM Malezya’da (TU Berlin Coğrafi Bilgi Grubu ile ortak bir çaba) 1. 3B şehir modelleme çalıştayını düzenledi. 3D Geoinfo (2006’dan beri) ve GeoAdvances (2012’den beri) uluslararası konferans serilerinin kurucusudur. 2019 yılına kadar GJT (Geomatik ve Jeo-uzamsal Teknoloji) konferans serisi olarak bilinen Malezya CBS yıllık konferansını uzun yıllar boyu organiza etti. Geçen yıl ekim ayında Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde 4. Uluslararası Akıllı Veri Akıllı Şehirler 2019 Konferansı ve 8. Uluslararası Arazi İdaresi Etki Alanı Modeli Çalıştayı (LADM) 2019’u düzenledi. Ayrıca İstanbul 3D şehir modelleme projesinde (CityGML kullanan 3D coğrafi veri tabanı açısından) yer aldı. Ocak 2019 da İstanbul şehri için 3D şehir modellemesi hakkında bir makale yayınladı (GIM, Ocak https://www.giminternational.com/content/article/3d-city-modelling-of-istanbul). Ayrıca geçtiğimiz ekim ayında 1 Ekim’de Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde 3D Modellemenin Geliştirilmesi ve 3D Şehir Modelinin Geliştirilmesi ile ilgili bir günlük eğitim düzenledi. Geospatial KL 2019 Uluslararası
Konferans Başkanı oldu. Fas Kazablankadaki Akıllı Şehirler ve Fuar 2019 için açılış konuşması yaptı. Ayrıca Filipinlerin Manila kentinde son zamanlarda sonuçlanan GeoAdvances Uluslararası Konferansında 3D şehir modellemesi hakkında bir konuşma yaptı. Yaklaşan projeleri; 26- 27 Kasım’da Fas Marakeş’te düzenlenecek olan Geospatial Asia-Europe 2020 Konferansı ve Ekim 2020’de Türkiye Safranbolu’da düzenlenecek olan 5. Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı.

Konuşma Başlığı
“BIM ve 3D Coğrafi Bilgi Sistemleri – Mevcut Durum ve Perspektif”

Prof. Dr. Bilge IŞIK

Prof. Dr. Bilge ISIK DGSA Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) yüksek mimar olarak mezun olduktan sonra asistan olduğu İTÜ den doktora ünvanını aldı.  1978 den itibaren kerpiç yapılar araştırmalarını yürüttü. 60 tez öğrencileri ile  kerpicin tarihçesi, kullanılma bölgeleri, dayanıklılığı, deprem güvenliği ve endüstrileşme konularını çalıştı. 2009 senesinde Ankara Afet İşleri Gn Müdürlüğünde, Shotcrete tekniği ile inşa edilen Toprak yapının deprem güvenliği belirlendi.

Türkiyede ve uluslararası alanda “kerpiçle inşaat danışmanlığı” yapmaktadır. 2005 senesinden itibaren  www.kerpic.org/2019  dahil uluslararası kerpiç konferanslarını yönetmektedir. UNESCO – ICOMOS ISCEAH (Kerpic Yapılar Bilim Kurulu) Türkiye temsilcisidir. Evli, iki çocuğu ve iki torunu vardır.

Konuşma Başlığı

Kerpiç Yapı ve Deprem İlişkisi

Mimar Bülend TUNA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 mezunu. Serbest mimar olarak; mimari proje, eski yapı yenileme, eski eser restorasyonu, dekorasyon, mimari danışmanlık gibi alanlarda çalıştı. Beşiktaş Meydan Düzenleme Yarışmasında birinci gelen ekipteydi. 1998 – 2004 yılları arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 – 2006 yıllarında Mimarlar Odası 2. Başkanı olarak Merkez Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2006 – 2010 yıllarında Mimarlar Odası Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Nisan 2010’dan itibaren serbest mimar olarak çalışmalarına devam etmektedir. Mimarlık, Mimar.ist ve Güney Mimarlık dergilerinde yayın kurulu üyeliği ve editörlük yaptı. Yazılarını derlediği “Geçmişi Derlemek, Geleceği Kurgulamak” ve “Kentlerimizin Yaşam Kalitesi ve Mimarlık” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Fermín González Blanco

İspanyol mimar, profesör, tasarımcı ve eğitimcidir. Fermin Blanco en çok Sistema LUPO’yu kurmasıyla dikkat çekmektedir — profesyonellerden oluşan kolektif bir ekip: eğitimde MA’lı mimarlar, planlamacılar ve hepsi mimarlık ve eğitime katılan üniversite profesörleri. Sistema LUPO aracılığıyla kültür merkezleri ve çağdaş sanat müzeleri için çocukluk eğitimi programları üzerine tavsiye verir ve onları koordine eder. Çocuklarla en dikkat çekici projelerinden birkaçı: “Ustalarla Atlama”, “Kağıt Evler” ve çocukların çevrelerindeki dünya ve mimarlık hakkında öğrenirken, fiziksel olarak nesnelerle inşa etme yoluyla “Oynarken İnşa Etmek”tir. Sistema LUPO, şu anda eğitim topluluklarını yaratıcı bir şekilde yeni pedagojileri ve alanalrı entegre etmeye teşvik ederken, sosyoloji, psikoloji, eğitim, mimari ve sanat gibi birçok disiplini entegre etmek için bir ‘Maestra de Obra’ (Master Builder) Projesi oluşturmaya odaklanmaktadır.

Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ

Gülser Çelebi 1976 yılında ADMMA Mimarlık Bölümünden mezun olmuş ve 1976 yılında araştırma asistanı olarak göreve başlamıştır. 1982 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Eğitim Bilim Uzmanı unvanını almıştır. 1994 yılında doktora çalışmasını tamamlayan Çelebi, aynı yıl Yrd. Doç. Dr. olarak Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesine atanmıştır. 1999 tarihinde Yapı Bilimleri ve Yapım Teknolojileri alanında Doçent, 2005 tarihinde de Profesör olmuştur. Akademik yaşamı boyunca lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları yönetmiştir. Araştırma ve çalışmaları sürdürülebilir mimarlık, yapı malzemelerinin çevresel etkileri, yenilikçi yapı malzeme ve teknolojileri, akıllı binalar alanındadır. Bu alanda ulusal ve uluslararası makaleleri, basılmış bilimsel toplantı bildirileri, mesleki dergi yayınları, kitaplarda yazılmış bölümleri,  bilimsel araştırma projeleri, çeşitli uluslararası dergilerde hakemlikleri bulunan Çelebi’nin akademik teşvik ödülleri de hayatında önemli bir yer oluşturmaktadır. Öğretim üyeliği ile birlikte ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantılarda bilim ve organizasyon üyelikleri yapmıştır. Yoğun akademik yaşamının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde dekanlıklar ve rektör yardımcılığı görevleri ile üniversite yönetimi deneyimi de bulunmaktadır. Halen Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mohd Hamdan Bin Haji Ahmad

Prof. Dr. Neşe GURALLAR

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde profesör ve Harvard Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü’nde AKPIA(Aga Khan İslam Mimarisi Programı) üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nden aldı (1991- 1997). Çeşitli projelerde mimar olarak yer aldı ve mimari yarışmalara katıldı (1991- 1995). İngiltere’ de (1999- 2000) doktora araştırmaları için burs alarak Edinburg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bu süreçte Barlett Mimarlık Okulu’nda (Barlett School of Architecture) da ders verdi ve Londra’ daki Mimarlık Derneği Mimarlık Okulu’nda seminerlere katıldı. Goethe Enstitüsü bursu ile Almanya Schwabish Hall’ de Almanca dersleri aldı (2002). Doktora derecesini ODTÜ’ den aldı (2003). Bazı kitapları: Halkevleri: İdeoloji ve Mimarlık, İletişim Yayınevi tarafından yayınlandı ve 19.yy İstanbul Beyazıt’ta Geleneksel Cami Avlularından Kamusal Modern Alanların Ortaya Çıkışı Almanya’ da yayınlandı. Dergilerde çeşitli makaleler ve kitaplarda da bölümler yazdı. Makalelerinden bir olan “ Ütopya Tasarlamak: David Harvey’ in Edillia’ sında Mimari Stüdyo Deneyimi” Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Dergisi’nde (iJADE) yayınlandı. Ayrıca kitap ve dergi dosyalarında editörlük yaptı. Diğer konferanslarının yanı sıra 2015 yılında, 68. Yıllık Chicago Konferansı Mimarlık Tarihçileri Topluluğu’nda “Planlanmamış Planlar: 20. Yy Türkiye’ de Kentleşme” adlı makalesi ve 2017 Haziran’da Jeruselam’da  EAHN (Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı) Çatışmada Tarihler Konferansı’nda  “Kars: Kentsel Bir Tarihçiliğin Eleştirisi” makalesi ile sunum yaptı. Üniversiteler, enstitüler ve mimari organizasyonlarda çeşitli konuşmalar yaptı. Yapılar ve mimarlık konuları üzerine radyo ve televizyon programlarına da katıldı. Gazi Üniversitesi’ nin desteği ile 2016 yılında Florida Üniversitesi’ne kaydoldu. Cambridge’de bulunduğu süre boyunca, Harvard Üniversitesi Aga Khan İslam Mimarisi Programı üyesi olarak, Türkiye’nin doğusunda bulunan Kars şehrinin tarihi üzerine çalıştı. Araştırma alanları; ideoloji, siyaset, kamusal alan, mimarlık, modernite ve şehirler ve şehircilik tarihlerdir.

Dr. Wei Zhou

Dr Wei Zhou, China Guangsha Group’un bağlı kuruluşu olan CEDY 3rd Contracting & Trading, Sdn Bhd, Malezya’da Maliyet Yönetimi Başkanıdır. Doktora derecesini 2010 yılında İngiltere’de Wolverhampton Üniversitesi’nde yapılı çevrede bilgi iletişim teknolojisi (ICT) araştırma yönü ile almıştır. Wei, sırasıyla Çin, Hollanda, Birleşik Krallık ve Malezya’da hesaplama / inşaat mühendisliği, kullanılabilirlik mühendisliği ve bina bilgi modellemesi (BIM) alanlarında multidisipliner ve uluslararası kariyer deneyimlerine sahiptir. BIM’in disiplinler arası alanındaki benzersiz uzmanlığını hem akademik hem de profesyonel olarak Avrupa ve Asya’da on yılı aşkın bir süredir sürdürmüştür. Şu andaki hedeflerinden biri, maliyetleri birleştirip (5D BIM) şirketin Malay Yarımadası’ndaki çok katlı bina inşaat projelerine odaklanarak BIM’i uygulamaktır.